Prof. Zoo konservator, Lars Kofoeds butikk ” Utstopping av fugler og dyr”, holder til i Drammensvei 988 i Asker. Firmaet er et velrenommert generasjonsfirma med over 55 års erfaring. Her foretas seriøs og habil utstopping av fugler, dyr, hovedmontasjer mm. Lars Kofoed påbegynte sin læretid hos sin far Jørgen Kofoed kun 15 år gammel. Opprinnelig lå Jørgens konservatorvirksomhet i Skagen, Danmark, men i 1978 overførte han forretningen til Nesbru i Norge.

Etter læretiden overtok Lars Kofoed farens forretning på Nesbru og ble som 19 åring selvstendig næringsdrivende. Senere flyttet Lars forretningen til Skui i Bærum, hvor han holdt til i 3 år. Deretter tilbake til Asker hvor han nå har holdt til de siste 23 årene.

Både far og sønn har i årenes løp hatt flere lærlinger i faget, som alle har bestått en vellykket fagprøve.

I September 2009 startet Kim Kofoed (sønn og tredje generasjon) sin læretid i selskapet.