Prisliste 2017

                                    Fugler

 

And
Bekkasin
• Due
• Fasan
• Gjøk
• Gås
• Hegre
• Hønsehauk
• Jerpe

• Jordugle
• kattugle
• lavskrike
• Måke
• Nøtteskrike

 

Alle småfugler

3000,- 5000,-
1800,- 2500,-
2800,-
3800,-
2000,-
6000,-

5500,-
4500,-
2800,-
4000,-
4000,-
2500,-
3300,- 5000,-
2500,-1200,-

• Orrhane
• Orrh.m/spill
• Orrhøne
• Perleugle
• Ravn
• Rugde
• Rype
• Røy
• Skarv
• Skjære
• Hornugle
• Spetter
• Spurveugle
• Spurvehauk
• Storlom
• Storspove
• Tiur
• Tiur m/spill
• Trost

3900,-
4200,-
3900,-
2800,-
4000,-
2800,-
2800,-
4400,-
5500,-
2500,-
4000,-
1600,- 2800,-
2800,-
3300,-
5500,-
3500,-
5300,-
6000,-
1500,-

 

 

•MED UTSLÅTTE VINGER KOMMER ET
  PRISTILLEGG PÅ 20 %

 

 

 

 

Hoder

Pattedyr


 

 

• Elg
• Grevling
• Hjortehode
• Isbjørnhode
• Leopardhode
• Reinsdyrhode
• Rådyrhode
• Revehode
• Villsvinhode
• Kudu
• Oryx
• Gnu
• Red hartebeest
• Vortesvin
• Impala
• Blesbuck
• Springbuck
• Grey duiker              • Eland
                          • Bøffel

13000,-
4000,-
9200,-
15000,-
8000,-
9200,-
5000,-
3300,-
9000,-
14000,-
11000,-
11000,-
11000,-
8000,-
7800,-
7800,-
7000,-
5300,-

16000,.                                            16000,-

Mår
• Oter
• Rev
• Rådyrbukk
• Rådyrkalv
• Røyskatt
• Snømus
• Bever
• Ekorn
• Gaupe
• Grevling
• Hare
• Ilder
• Jerv
• Mink

 

3900,-
6500,-
6500,-
25000,-
5000,- 12000,-
2500,-
2000,-
6000,- 8000,-
2500,-
14000 ,- 19000,-
7000,-
5300,-
3900,-

12000,-
3900,-

                      PIDESTALLMONTASJE MED SOKKEL GIR 50% PRISTILLEGG på hoder

 

 

 

•TILBUD GIS PÅ STØRRE DYR.
VED ÅPEN KJEFT KOMMER ET TILLEGG PÅ 20%
 

 

 

 

  SKALLER


 

 

• Elg
• Rådyr
• Hjort
• Reinsdyr

2700,-
1000 ,-
2000 ,-
2000,-

• Inkluderer koking,bleking og montering på plate

 

 

 

 

• ANDRE PRISER PÅ FORESPØRSEL

 

 

 

  Ved skuddskader av større art kan det forekomme et pristillegg.
Kunden vil bli informert før påbegynnelse.

Husk alle priser er eks.mva og forsendelseomkostninger.leveringstid: 1-7 mnd.